การใช้แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

  • นริสา วงศ์พนารักษ์
  • ศิรินาถ ตงศิริ
เผยแพร่แล้ว
2018-04-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์

บทความอื่นๆของผู้แต่ง