กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าที่เกิดจากผู้ป่วยในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF