กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงในผักพื้นบ้านอีสานและอาหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF