กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการเพาะปลูก มะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF