กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกันโรคปวดกล้ามเนื้อหลัง ส่วนล่างตามมูลเหตุการเกิดโรค 8 ประการของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF