กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำทองแดงกลับมาใช้ใหม่จากสารละลายสังเคราะห์ของสารประกอบเชิงซ้อน ทองแดงกับกรดอินทรีย์ที่ได้จากการสกัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสกัดทาง ชีวภาพด้วยเรซิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF