กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้เอนไซม์เซลลูเลสแยกอะลูมิเนียมฟอยล์ ออกจากชั้นกล่องนม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF