กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนในร้านคาราโอเกะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF