กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF