กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF