กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงานในอาชีพพยาบาลและการป้องกัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF