กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการประยุกต์การออกกำลังกายประกอบเพลงโคราชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุม ภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF