กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF