กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค เครือข่ายสุขภาพ บัวแดงภักดีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF