กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF