กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF