กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF