กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Morphological Variation of Lung Lobes and Fissures: Embalmed Cadaveric Study in Northeastern, Thailand ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF