วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ตำาบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Principal Contact

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
Editor
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Support Contact

นายเจนณรงค์ ยศมูล
Phone 053-776104