วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ฉบับที่ 7 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม  2556  (p 1-90)

 

Published: 2018-06-12

Factors Affecting SMEs’ Different Stages of Business Growth: A Case Study of Chiangrai Province.

Kasama kasorn, Aekachai Utsaha, Nutthakit Heangtrakul, Banjawun Banjakorn, Jeeraporn Wongkhut

1-9