ขอแจ้งเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2019-07-18

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อยู่ระหว่างการย้ายห้องทำงาน ทำให้ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 0 5596 1700 ได้ ทั้งนี้ หากประสงค์ต้องการติดต่อสามารถโทรติดต่อได้ที่ 0 5596 1745  หรือเมล์ติดต่อสอบถามได้ที่ lawjournal@nu.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวก

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png