กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง (The Communitarianism in ‘Livable City': Identity of Phayao in Music) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF