กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จินตนาการกับความรู้: ภาพสะท้อนประเด็นสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเด็กของเท็ด ฮิวส์ (Imagination and Knowledge: Ecological Issues as Represented in Ted Hughes’ Children’s Novels) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF