กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF