กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นยุค 2000 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF