กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุปลักษณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF