กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรรมนิยามกับปัญหาจริยศาสตร์สมัยใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF