ความหลากหลายของชาญี่ปุ่น

เนื้อหาบทความหลัก

ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมการดื่มชาชงของญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากจีน แต่ด้วยการดัดแปลงกลวิธีการผลิตทำให้ชาญี่ปุ่นมีหลากหลายชนิดและใช้ดื่มในโอกาสต่าง ๆ กัน กระบวนการผลิตที่ใช้ใบชาที่ยังไม่แห้งสนิททำให้ได้ผงชาและน้ำชาที่เป็นสีเขียว ชาญี่ปุ่นจึงรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า green tea ซึ่งแตกต่างจากชาจีนหรือชาฝรั่ง (black tea) ในปัจจุบันชาเขียวเป็นที่นิยมดื่มโดยทั่วไป เพราะเชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ ของชาเขียวเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเครื่องดื่มชาเขียวที่เกินจริงในปัจจุบัน

The Japanese culture of tea drinking is influenced by China. However, the Japanese have modified the procedures of production, resulting in a wide variety of tea for different accasions. The procedure which utilize tea leaves that are not completely dry, produces green colored tea powder and green-colored tea. Therefore, the Japanese tea is known as “green tea”. This kind of tea is different from Chinese tea or European tea (“black tea”). At present, green tea is a popular drink because it is believed to be healthy. Learning about green tea provides an opportunity to prevent  consumers from becoming victims of overstated advertising claims.

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ