กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวโน้มของกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF