กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Alan Aysckbourn. Communicating Doors. London and Boston: Faber & Faber, 1995.Pp125 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF