กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบประเมินการปรับตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF