เผยแพร่แล้ว: 2013-10-30

กาพยลีลา: ฉบัง

โชษิตา มณีใส

217-242