Return to Article Details “Wanting to Forget, but Remembering”: Narrative, Memory, Fate of one Vietnamese Woman during Land Reform (“อยากลืมแต่กลับจำ”: เรื่องเล่า ความทรงจำ และชะตากรรมสมัยปฏิรูปที่ดินของผู้หญิงเวียดนาม (คนหนึ่ง)) Download Download PDF