วารสารสุขศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health) ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นปีที่ 41 โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 1 ฉบับ และช่วงเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 1 ฉบับ

Vol 42 No 2 (2019): July-December

Published: 2019-11-26

Knowledge and Behavior regarding use of pesticide among paid pesticide sprayers

Maneerat Suanmuang, Amarin Kongtawelert, Malinee Sompopcharoen, Dusit Sujirarat

1-11

Factor Prediction ReproductiveHealth Service Needs of Secondary School StudentsS in Chachoengsao Province

Uthumporn Ngamsanga, Chokchai Munsawaengsub, Sutham Nanthamongkolchai, Supachai Pitikultang

33-43

Effectiveness of a Self-Efficacy Enhancement Program on Using Wheelchair of Patients with Spinal Cord Injury

Sukrit Jaijumnong, Kwanmuang Kaeodumkoeng, Manirat Therawiwat, Paranee Wattanasomboon

123-135

View All Issues