[1]
การะมีอ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ EFFECTS OF THE SELF – EFFICACY PROMOTION PROGRAM ON COMPUTER GAME PLAYING AMONG SCHOOL AGE CHILDREN”, Journal of Nursing Science and Health, vol. 42, no. 1, pp. 83-96, May 2019.