สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Principal Contact

รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Phone 075-377742

Support Contact

นางสาวพรผกา หมวกแก้ว
Phone 085-1369540