สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Research and Development Institute

1 Moo 4 Thangew, Muang, Nakhon Si Thammarat, 80280

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เลิศไกร
บรรณาธิการวารสาร
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Phone 093-992-5591

Support Contact

นางสาวพรผกา  หมวกแก้ว
Phone 085-136-9540