คำแนะนำการส่งบทความ

2017-01-27

 1. คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

 2. Download NUEJ FORM

        2.1 แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์ของวิศวกรรมสาร (NUEJ Copyright Form)
        2.2 แบบฟอร์มการส่งบทความภาษาอังกฤษ (NUEJ Submission Form ENGLISH) 
        2.3 แม่แบบวิศวกรรมสาร (NUEJ Template)

3. ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word, PDF หรือ Latex

4. แผนผังขั้นตอนการส่งบทความ


flow_845

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ตั้งแค่ ฉบับที่ 1 ของ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  การเขียนการอ้างอิง (Reference) กรณีที่เป็นการอ้างอิงภาษาไทย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

**ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่***
กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-963951
e mail : nuej@nu.ac.th, tayjunmak256@hotmail.com