วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
Owner: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla Tel. 074-286452  E-mail: sjnpsu@gmail.com

Edito: Associate Professor Dr.Waraporn Kongsuwan
Set out 4 Volum/Year  Vol. 1 January-March,  Vol. 2 April-June, Vol. 3 July-September, Vol. 4 October-December


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 37, No 1 (2017): Songklanagarind Journal of Nursing

Table of Contents

Original Articles

The Effect of Guang-Im-Ju-Jai-Gong Qigong Promoting Program on Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Anti-Oxidative Capacity in Metabolic Syndrome pdf
Borwarnluck Thongthawee, Somkiat Sangwatanaroj, Sompol Sanguanrungsirikul 1-9
Effect of Motivation-Enhancing Nursing Program for Yoga Practice on Body Mass Index and Blood Sugar of Overweight Type 2 Diabetic Patients pdf
Jiraporn Nokkaew, Tippamas Chinnawong, Ploenpit Thaniwattananon 10-23
The Effect of Symptom Management Combined with Meditation Practice on Dyspnea in Advanced Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy pdf
Nongnuch Jitrarat, Sureeporn Thanasilp, Noppamat Pudtong 24-37
The effects of a shoulder exercise program combined with qigong on ability to shoulder function of breast cancer patients after mastectomy pdf
Jiraporn Markdum, Sureeporn Thanasilp, Noppamat Pudtong 38-52
Experience of eating problems in breast cancer patients receiving chemotherapy pdf
Phiromkwan Hemtanon, Yaowarat Matchim, Anchana Waeowannachit 53-62
Predictive factors of hypertension preventive behaviors among people with per-hypertension pdf
Nootjaree Onsrinoi, Yuwadee Leelukkanaveera, Chananchidadussadee Toonsiri 63-74
Urinary Incontinence Management and Perception of Quality of Life of Female Clients at the Gynecological Clinic pdf
Laaong Padungkul, Sripanga Mantangkul 75-83
Effect of the Attitude Enhancement Program with the Spouse’s Involvement on Birth Spacing Intention Among Muslim Teenage Postpartum Mothers pdf
Nannapas Chaiyapan, Sasikarn Kala, Sophen Chunuan 84-96
Psychological Self-Care of Widows from the Unrest Situation in Southern Thailand : A Preliminary Study pdf
Kornwika Buatchum, Vineekarn Kongsuwan, Wandee Suttharangsee 97-104
Development of Nursing Standard for Prevention of Ventilator Associated Pneumonia in Newborns pdf
Jureepan Karuno, Busakorn Punthmatharith, Wantanee Wiroonpanich 105-116
Knowledge and Competency of Nurses in the Northern Region of Thailand for the ASEAN Economic Community pdf
Peeranuch LeSeure, Sarinthip Chawaphanth, Siriratana Jantaramano, Kanjana Thana 117-130

Articles

Nursing Process ustilization to prevent interaction food & drug in elderly patient pdf
Chintana Suwiwittawat 131-136
Management of the Complications of Obese Patients in Critical Care: Evidence-Based Nursing pdf
Thatsanee Poosumang 137-147
Case management for clients with diabetes mellitus and hypertension in a community pdf
Tippamas Chinnawong 148-157
Depression in man : Gender lens pdf
Somporn Rungreangkulkij 158-165