ด่วน!! เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

เปิดรับบทความ

2019-07-14

 favicon1.png

ด่วน!! เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)