การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของจีน (เกาเข่า): มุมมองเชิงอำนาจ

Main Article Content

จิตติ เอื้อนรการกิจ

Abstract

          การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศจีน (จากนี้จะเรียกทับศัพท์ตามภาษาจีนว่า เกาเข่า - gaokao) เป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงสุดในประเทศจีนและอาจจะที่สุดในโลก เพราะนักเรียนที่สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจีนทุกคนต้องเข้าสอบก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย คะแนนสอบเกาเข่าไม่ใช่เพียงคะแนนเพื่อเลื่อนระดับชั้นการศึกษาธรรมดา แต่เป็นคะแนนที่มีอำนาจกำหนดชีวิตของแต่ละคน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เรียนมีผลต่อการหางานของบัณฑิต เกาเข่ากลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมจีนอย่างมีอำนาจ แม้จะเป็นการสอบสำหรับการศึกษาระดับสูง แต่เด็กส่วนใหญ่ถูกขับเคี่ยวให้สั่งสมศักยภาพในการสอบตั้งแต่เข้าเรียนระดับอนุบาล จนถึงการติวอย่างเข้มข้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เด็กต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและบงการของครูอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกนาทีจะถูกใช้อย่างมีคุณค่า และส่งผลทางบวกต่อคะแนนสอบเกาเข่า โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองรู้เห็นและสนับสนุนการเรียนที่เคร่งเครียดและยัดเยียดนั้น มีงานศึกษาวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นการสอบเกาเข่าว่า มีความสัมพันธ์กับอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กวัยเรียนในจีน งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาอำนาจของการสอบเกาเข่า และการที่เกาเข่าใช้อำนาจนั้นขับเคลื่อนสังคมจีน โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมเป็นหลัก


 


           The nationally unified college entrance examination in China (hereinafter referred to as gaokao) is the most important and most influential in China. It is the largest scale selective exam in China, if not in the world, with fierce competitions that all high school students have to take before enrolling higher education institutions. Gaokao score is not just an exam score but the score that has a power to determine entire life of individual. It is turned to be an influential mechanism that powerfully manipulated the entire China society. Though it is an examination for higher education, most Chinese students are trapped in exam-oriented education system to achieve gaokao’s high score since they are in kindergarten. The hardest time of a student’s life is in high school where students have to shoulder extreme pressures both from their parents and teachers. Many academic researches show the association between gaokao examination and high suicide rate of Chinese youth. This paper is to study the power of gaokao in manipulating and mobilizing Chinese society and also the origin of its power by using review literature approach. 

Keywords

Article Details

How to Cite
เอื้อนรการกิจจ. (1). การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของจีน (เกาเข่า): มุมมองเชิงอำนาจ. Panyapiwat Journal, 10(1), 279-288. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120902
Section
Academic Article