ปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Main Article Content

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

Abstract

บทคัดย่อ

หลายต่อหลายครั้งที่ได้อ่านบทความเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย บทความเหล่านั้น มักชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของการพูดภาษาอังกฤษ ทั้งในเรื่องคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง ในขณะเดียวกันกลับชื่นชมประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ว่าเก่ง จนเกิดความคิดว่า แทนที่จะเป็นแรงบันดาลใจ อาจจะเป็นการซ้ำเติมให้ท้อถอยหมดกำลังใจก็เป็นได้ บทความนี้จึงมุ่งเน้นถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนไทย พร้อมทั้งยกตัวอย่างคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อเป็นแบบอย่าง  ที่ดีในการใช้ภาษา และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแข่งขันต่อสู้กับชาติอื่น เพื่อพิสูจน์ว่าภาษาอังกฤษของคนไทย ก็ไม่ได้แพ้ชาติใดเช่นกัน รวมถึงยังมุ่งชี้ให้เห็นว่า แต่ละประเทศต่างมีภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ของตน  ที่เราเรียกว่า “ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ” ภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพราะภายในประเทศมีการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบฉบับของตน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากภาษาพูดที่ไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถสื่อสารได้ ประเทศไทยเราก็มีแบบฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบไทยเช่นกัน แต่กลับกลายเป็นตัวกั้นขวางทำให้คนไทยไม่กล้าที่จะพูดออกไป ดังนั้นเราจึงควรให้กำลังใจคนไทย  ให้กล้าที่จะพูดและมุ่งเน้นในเรื่องทักษะทางการสื่อสารเท่านั้น

 

 

Keywords

Article Details

How to Cite
เยี่ยมขันติถาวรศ. (1). ปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. Panyapiwat Journal, 5, 208-222. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20110
Section
Academic Article