[1]
พิชญ์พิบุลต., เทียมพิทักษ์น. and ธรรมเกื้อกูลน. 2016. การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง. Panyapiwat Journal. 8, 2 (Aug. 2016), 41-50.