[1]
มหาสินไพศาลท. 2016. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal. 8, 2 (Aug. 2016).