พิชญ์พิบุลต.; เทียมพิทักษ์น.; ธรรมเกื้อกูลน. การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง. Panyapiwat Journal, v. 8, n. 2, p. 41-50, 31 ago. 2016.