มหาสินไพศาลท. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, v. 8, n. 2, 31 ago. 2016.