ไทยถาวรธฤษิดา, and เลิศบัวสินศุภสิทธิ์. 2019. “PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI”. Panyapiwat Journal 11 (1), 102-12. https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185945.