[1]
กิ่งแก้วช., “การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ”, Panyapiwat Journal, vol. 5, pp. 256-271, 1.