[1]
พิชญ์พิบุลต., เทียมพิทักษ์น., and ธรรมเกื้อกูลน., “การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง”, Panyapiwat Journal, vol. 8, no. 2, pp. 41-50, Aug. 2016.