1.
กิ่งแก้วช. การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ. Panyapiwat Journal [Internet]. 1 [cited 24Aug.2019];5:256-71. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20114